Irish Phrases
Gaeilge.(Irish.) Béarla.(English.)
Fáilte.
Céad Míle Fáilte.
Dia duit.
Dia is Muire duit.
Conas tá tú?
Táim go maith, buíochas le Dia.
Slán leat.
Cad is anam duit?
Seán is anam dom.
Dún an doras.
Oscail an doras.
Ba mhaith liom cupán tae
An bhfuil tú tinn?
Tá mé.
An bhfuil an Dochtúir anseo?
Tá sé.
Is ea.
Ní hea.
Ba mhaith liom gloine oráiste.
Tá ocras orm.
Tá tart orm.
Tá brón orm.
Tá áthas orm.
Welcome.
One Hundred Thousand Welcomes.
God to you.(Greeting)
God and Mary to you.(Reply to above)
How are you?
I am good, thank's be to God.
Goodbye!
What is your name?
My name is John.
Close the door.
Open the door.
I would like a cup of tea.
Are you sick?
I am.
Is the Doctor here?
He is.
Yes.
No.
I would like a glass of orange.
I am hungry.
I am thirsty.
I am sad(sorry).
I am glad(happy).
'An Irish Proverb'
"Níl aon tinteán mar do thinteán féin."
(There is no fireside like your own fireside)
'An Irish Toast'
"May you be in Heaven two hours before the Devil knows you are dead"